1. Køb & leasing
  2. Finansiering
  3. Nemkonto udbetaling
LEXUS FINANSIERING

UDBETALING TIL NEMKONTO

I nogle tilfælde får du som kunde et tilgodehavende hos os.

De fleste har prøvet at modtage betalinger fra det offentlige via NemKonto. Det er imidlertid også muligt for os som privat udbetaler at bruge systemet i forbindelse med udbetalinger til dig som kunde.

Meningen med NemKonto er at effektivisere betalinger fra os til dig. Brugen af systemet indebærer dog, at der imellem NemKonto-systemet og os sker en elektronisk udveksling af dit NemKontonummer. Ifølge Persondatalovens § 29, har du krav på underretning herom.

Digitaliseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet, men har konkret overdraget databehandlingsopgaven (driften af edb-systemet mv.) til virksomheden KMD A/S.

Med det formål at foretage en udbetaling til din NemKonto sker der en elektronisk udveksling af oplysninger mellem Lexus Financial Services og NemKonto-systemet.

Det foregår i praksis ved, at vi sender en betalingsmeddelelse til NemKonto-systemet.

Hvis du er en fysisk person, vil du være identificeret ved dit CPR-nummer.

Juridiske personer (fx selskaber) vil være identificeret ved CVR-nummer/SE-nummer/P-nummer.

NemKonto-systemet påfører herefter automatisk betalingsmeddelelsen dit registrerede NemKonto-nummer, og tilbagesender betalingsmeddelelsen inklusiv kontonummer til os, hvorefter vi kan foretage udbetalingen til NemKonto.

Du kan altid ved henvendelse til NemKonto support få oplyst hvilke oplysninger NemKonto systemet indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelle forkerte oplysninger. Du kan også selv se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. Dette følger af persondatalovens regler. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via e-mail på support@nemkonto.dk.

Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på en anden konto end din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på tlf. 8989 4026 eller via e-mail på info@lexus-fs.dk og bede om, at udbetalinger til dig finder sted til en anden konto.

Du kan finde mere information om NemKonto systemet på www.nemkonto.dk.