1. Juridisk
  2. Miljø

LEXUS & MILJØET


360° TILGANG

Lexus’ miljø- og klimaindsats er baseret på en generel respekt og bekymring for jorden. Læs mere om Lexus’ 5-trins proces til reducering af vores negative indvirkning på miljø og klima.

MÅL: NUL EMISSIONER

Hos lexus mener vi, at det er vores ansvar at gå forrest i forhold til industriens reaktion på miljøudfordringen.

Vi mener, at miljømæssig bæredygtighed er den største udfordring for vores branche og samfund i dette århundrede. Vores reaktion påvirker ikke kun vores produkter, men alle aspekter af vores forretning og de mennesker, der arbejder hos os.

Styret af en klar vision om bæredygtig mobilitet er vi:

  • Pionerer inden for banebrydende miljøteknologier som hybridbiler.
  • Med til at reducere miljøpåvirkningen af alle vores handlinger.
  • Med til at minimere brugen af naturlige ressourcer, som vi bruger til fremstilling, og maksimering af genanvendelse og genbrug.
  • Med til at arbejde med lokalsamfund for at forbedre miljøets kvalitet.

Vi kalder dette vores 360° tilgang til miljømæssigt lederskab. Vi stræber efter at opnå nulemissioner. Med nul spild på tværs af alle dele af vores forretning. Vi mener, at det er muligt med tiden og færdighederne og gennem Kaizen (det japanske ord for "løbende forbedring"). Vi tror, at Lexus’ vækst og succes afhænger af det.

TRIN 1: PRODUKTION OG DESIGNUDVIKLING

For at opnå lavere miljømæssige konsekvenser er det vigtigt at planlægge og måle fremskridt. Så vi bruger 'life cycle thinking', en omfattende proces med kontinuerlig forbedring, der tager hensyn til alle de forbrugte ressourcer og de miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Vi er pionerer i brugen af materialer med høj genanvendelse og afsøger altid mulighederne for at genbruge så meget som muligt i vores processer. Selv de mindst synlige dele af en Lexus er designet med dette i tankerne: Genbrugte støddæmpere bruges til bagagerummet. Genbrugt lydisoleringsmateriale bruges til lyddæmpning bag instrumentbordet.

Dørbeklædning er nu lavet med kenaf - et medlem af hibiscusfamilien - i stedet for det tidligere anvendte træflis. Kenaf absorberer mellem to og fem gange så meget CO2 som andre planter.

Vi har udviklet plastik som kan genbruges uendeligt. Vi bruger det i alle vores biler og har gjort det tilgængeligt for alle bilfabrikanter.

TRIN 2: PRODUKTION

Hos Lexus mener vi, at det er vores ansvar at lede branchens reaktion på miljøudfordringen. Vi mener, at miljømæssig bæredygtighed er den største udfordring for vores industri og vores samfund i dette århundrede. Vores reaktion påvirker ikke kun vores produkter, men alle aspekter af vores forretning og enhver person i den.

Vi kalder dette vores 360° tilgang til miljømæssigt lederskab. Vi stræber efter at opnå nulemissioner, med nul affald på tværs af alle dele af vores forretning. Vi mener, at det er muligt med tiden og færdighederne og gennem Kaizen (det japanske ord for "løbende forbedring"). Vi tror, at Lexus’ vækst og succes afhænger af det.

TRIN 3: LOGISTIK

Lexus’ miljøhensyn spænder fra indsamling og transport af råmaterialer til behandling og samling af bildele til håndtering af materialer i slutningen af en bils liv.

Vi har formået at reducere vores logistikforbrug med 4.920 km om året, hvilket har gjort det muligt at spare 1.020 tons CO2. Dette er opnået ved at planlægge vores transportruter nøje og ved at fordoble nyttelasten pr. lastbil.

TRIN 4: GENBRUG AF SKROTTEDE BILER

Når din Lexus er nået enden af sin livscyklus, tager vi imod den uden beregning til ophugning (skrotning). Vi sikrer en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer. Du kan læse mere på De Danske Bilimportørers hjemmeside, hvor du også kan få videre adgang til ophugningsordningens hjemmeside.

Hos Lexus arbejder vi globalt for at minimere vores påvirkning på miljøet. Det er vigtigt for os at sikre, at du som Lexus-ejer får en ansvarlig, pålidelig og effektiv service til den endelige bortskaffelse af din bil.

STYRING AF KEMI

Vi tog initiativer til at reducere vores indvirkning på miljøet længe før, europæisk lovgivning gjorde det til et krav. Vi har reduceret eller helt elimineret brugen af tungmetaller som bly*, cadmium og kviksølv, der kan forårsage langvarig miljøskade, hvis de ikke bortskaffes ordentligt. Vi bruger blyfri bildele og korrosionsbehandlinger samt kviksølvfri belysning og afbrydere. Vi undgår også at bruge opløsningsmidler og maling, der indeholder skadelige stoffer.

Vi overholder fuldt ud REACH, den europæiske forordning om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier, og arbejder sammen med alle vores samarbejdspartnere for at sikre, at de også forstår deres opgaver og ansvar. REACH-aktiviteter foregår i alle dele af vores forretning, herunder fremstilling, reservedele og tilbehør. Det er vores hensigt at blive verdensledende inden for at sikre kemikalier og andre kemiske regler.

*Undtagen i startbatterier som angivet i undtagelserne i bilag II til Kommissionens direktiv 2000/53

Information om ‘Stoffer af meget stor bekymring’ (SVHC)

Artikel 33 i REACH-forordningen bestemmer, at kunder skal informeres om forekomsten af stoffer af meget stor bekymring (SVHC) i vores produkter.