TILMELD DIG MY LEXUS

Opret en MY LEXUS-konto for at få adgang til en verden fuld af spændende funktioner og indhold.

BRUGERBETINGELSER

Brugerbetingelser for "MyLexus" (Portal/app og konto)

Velkommen til MyLexus. Disse brugerbetingelser gælder for MyLexus-portal/app og for indholdet, tjenesterne, software mv., der er tilgængeligt fra MyLexus-portal/app, samt for oprettelse og brug af MyLexus-kontoen.

Ved at bruge MyLexus-portalen/appen og andre relaterede websteder, hvor disse brugerbetingelser gælder, accepterer du følgende vilkår i forhold til Lexus Danmark A/S, Dynamovej 10, 2860 Søborg (”LDK”) og Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Bruxelles, Belgien (“TME”), som sammen er ansvarlige for MyLexus-portalen/appen og som sammen benævnes i disse brugerbetingelser som "Lexus", "vi", "os" og "vores".

Du skal først læse og acceptere disse brugerbetingelser, der udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Lexus, for at:

· Tilgå og anvende portalen/appen MyLexus, og kunne blive medlem af MyLexus og oprette og bruge en MyLexus-konto.

1. MyLexus-konto

Hvis du opretter og bruger en MyLexus-konto, er du ansvarlig for at holde MyLexus-kontoen og kodeord relateret til kontoen fortrolige. Du er også ansvarlig for at begrænse adgang til det udstyr, hvorigennem du kan tilgå din MyLexus-konto (f.eks. din computer), for at forhindre uautoriseret adgang til MyLexus-kontoen. Du accepterer at påtage dig det fulde ansvar og er ansvarlig for alle aktiviteter, der sker under din MyLexus-konto og tilhørende kodeord. Du skal tage alle nødvendige skridt for at sikre, at MyLexus-kontoen og tilhørende kodeord holdes fortrolige og sikre. Du skal også straks give os besked, hvis du har grund til at tro, at dit kodeord er blevet kendt af andre, eller hvis kodeordet anvendes eller sandsynligvis vil blive anvendt på en uautoriseret måde.

Du kan altid nulstille dit kodeord ved at gå til siden "Log på" og klikke på linket "Har du glemt din kode? Klik her for at gensende den". Du bliver dernæst bedt om at udfylde e-mailadressen på MyLexus-kontoen. Du modtager så en e-mail med instrukser om at nulstille dit kodeord og et link, du skal klikke på. Når du klikker på dette link, kommer du hen på en side, hvor du skal skrive dit nye kodeord og bekræfte det og dernæst klikke på "Skift kodeord" og bekræfte ændringerne. Denne e-mail med instrukser om at nulstille dit kodeord kan også udløses af et call-center eller en kundesupportmedarbejder via den "Administrative portal". Efterfølgende trin vil være de samme som beskrevet ovenfor.

Sørg venligst for at de oplysninger, du giver os, er korrekte, opdaterede og fuldstændige. Du bedes også straks informere os om eventuelle ændringer af de oplysninger, du har givet os, da du oprettede MyLexus-kontoen eller efterfølgende. Du kan få adgang til og opdatere mange af de oplysninger, du har givet os, i området "Min profil" i MyLexus-portal/app.

Lexus forbeholder sig til enhver tid og efter eget skøn retten til:

· at nægte adgang til MyLexus-portalen/appen, · at nægte at oprette en MyLexus-konto, og · at lukke en MyLexus-konto samt fjerne eller rette indhold.

2. Cookies

En cookie er en tekstfil, som vi overfører til din computers harddisk via din webbrowser, for at vores systemer kan genkende din browser og levere specielle funktioner.

1. Bortset fra cookies, der er teknisk nødvendige for, at du kan anvende MyLexus, er det frivilligt, om du vil acceptere cookies. I forbindelse med, at du opretter og bruger en MyLexus-konto, kan du vælge ikke at slå de ikke-nødvendige cookies til. Hjælp-menuen på menulinjen i de fleste browsere fortæller dig også, hvordan du forhindrer din browser i at acceptere nye cookies, hvordan browseren giver dig besked, når du modtager en ny cookie, og hvordan du helt deaktiverer cookies. Desuden kan du deaktivere eller slette lignende data, der anvendes af browserens tilføjelsesprogrammer, såsom Flash cookies, ved at ændre indstillingerne i tilføjelsesprogrammet eller besøge producentens hjemmeside. Men idet cookies gør det muligt for dig at drage nytte af nogle vigtige funktioner i MyLexus-portalen/appen og MyLexus-kontoen, anbefaler vi, at du accepterer.

2. Hvis du bruger en delt computer, skal du huske at logge af, når du er færdig.

3. Adgang til og anvendelse af portalen/appen MyLexus og MyLexus-kontoen

Vi vil forsøge at sikre uforstyrret adgang til MyLexus-portal/app og MyLexus-kontoen samt fejlfrie transmissioner. Dog kan uforstyrret og fejlfri adgang ikke garanteres på grund af internettets opbygning.

Lexus kan også lejlighedsvis suspendere eller begrænse din adgang til portalen/appen MyLexus og/eller MyLexus-kontoen i nødstilfælde, af tekniske årsager (reparation, vedligehold, forbedring osv.), af sikkerhedsrelaterede årsager og/eller til at indføre ændringer (nye funktioner, tjenester, apps osv.) uden at pådrage os ansvar. Vi vil forsøge at begrænse hyppigheden og varigheden af en sådan suspendering eller begrænsning af adgangen.

Lexus kan også spærre eller forhindre adgang til MyLexus-kontoen i tilfælde af (eller ved mistanke om) brud på kontoens fortrolighed/sikkerhed eller misbrug deraf.

Lexus garanterer ikke for tilgængeligheden eller kvaliteten af indhold, som Lexus eller tjenesteudbyderen stiller til rådighed via webstedet.

Du er ansvarlig for valget af dine egne enheder, der anvendes til at tilgå MyLexus-portalen/appen og MyLexus-kontoen, samt produkter, tjenester eller apps via MyLexus-portalen/appen, herunder disse enheders kompatibilitet hvad angår software og teknologisk egnethed til at modtage tjenesterne. Du har også ansvaret for at holde dine enheder opdaterede, herunder, men ikke begrænset til, ved at installere opdateringer eller nye versioner, når Lexus gør disse tilgængelige.

4. Adgang til og brug af tjenester og apps, som er tilgængelige eller tilbydes via MyLexus

a) Tjenester og apps, som er tilgængelige eller tilbydes via MyLexus Via portalen/appen MyLexus og MyLexus-kontoen (“MyLexus”) har du adgang til forskellige tjenester og apps, som stilles til rådighed for dig eller som du kan købe eller abonnere på. Den brug, du gør af disse tjenester og apps, kan også reguleres af særskilt specifikke brugsvilkår, som du skal acceptere, hvis du ønsker at få adgang til, købe eller abonnere på disse tjenester og apps. Visse tjenester og apps kan også gøres tilgængelige eller tilbydes via MyLexus via tredjepartsleverandører ("Tredjepartsleverandører") ud over Lexus. Disse tjenester og apps henvises til på MyLexus for nemheds skyld. De gives alene i henhold til tredjeparternes ansvar. Hvis du ønsker at få adgang til, købe eller abonnere på disse tjenester og apps, skal du muligvis (også) acceptere disse Tredjepartsleverandørers specifikke brugsvilkår. Se afsnit 7 ("Tredjepartsleverandører") nedenfor for yderligere oplysninger.

b) Tjenester forbundet med en forbindelsesenhed i din Lexus (forbundne tjenester og apps)

· Du har muligheden for via MyLexus og/eller din Lexus at tilgå/abonnere på en række specifikke tjenester og apps, hvis din Lexus er udstyret med forbindelsesenhed ("Forbindelsesenheden"). Du kan abonnere på (internet) forbindelsestjenester ("Forbindelsestjenester") og på forbundne tjenester og apps (samlet "Tjenester").

· Lexus leverer ikke, og du anerkender udtrykkeligt, at Lexus ikke leverer nogen Forbindelsestjenester, internetadgang og/eller andre elektroniske kommunikationstjenester. Lexus transmitterer eller overfører ikke (elektroniske) signaler. Lexus er heller ikke ansvarlig for transmission og/eller overførsel af (elektroniske) signaler. Disse Forbindelsestjenester, internetadgang og/eller andre elektroniske kommunikationstjenester, samt transmission af eventuelle (elektroniske) signaler leveres af den respektive Tredjepartsleverandør.

· Den brug du gør af Tjenesterne reguleres også af særskilte specifikke brugsvilkår, herunder, men ikke begrænset til, Tredjepartsleverandørers brugsvilkår. Hvis du derfor ønsker at få adgang til/abonnere på en tjeneste, skal du separat og udtrykkeligt acceptere de specifikke brugsvilkår, der gælder for tjenesten. De specifikke brugsvilkår i forbindelse med en tjeneste gælder ud over disse brugerbetingelser, og hvis der er forskelle mellem begge sæt af brugsvilkår/betingelser, har de specifikke forrang for disse brugerbetingelser.

Sådan abonnerer man på Tjenesterne.

Når din bil er udstyret med en Forbindelsesenhed, skal du følge de følgende trin for at abonnere på en eller flere Tjenester:

(1) du kobler dig til MyLexus for at læse og acceptere disse brugerbetingelser,

(2) du går til listen over Tjenester og vælger dem, du ønsker at abonnere på,

(3) du læser og accepterer de specifikke brugsvilkår for hver af de Tjenester, du har valgt (disse specifikke brugsvilkår omfatter en detaljeret beskrivelse af hver af de valgte Tjenester, varigheden af abonnementet, det tilhørende gebyr/pris, betalingsoplysninger og instrukser i, hvordan man opsiger abonnementet på Tjenesten – se også vilkårene for brug af Tjenesterne nedenfor),

(3) du læser eventuelle meddelelser om privatlivets fred og databeskyttelse i forbindelse med Tjenesterne, og hvis du anmodes om det, beslutter du, om du vil give os dit samtykke til specifikke typer behandling af dine personoplysninger,

(4) du indsætter yderligere oplysninger, som Lexus og/eller Tredjepartsleverandøren anmoder om for effektivt at kunne levere dig den eller de Tjenester, du har valgt. Du kan til enhver tid berigtige eller ændre disse oplysninger, før du bekræfter dit abonnement og herefter,

(5) vil Lexus og/eller Tredjepartsleverandøren bekræfte dit abonnement pr. e-mail eller anden underretningsmetode.

Anvendelse af Forbindelsesenheden.

· Brugen af Forbindelsesenheden er underlagt specifikke brugsvilkår, der gives i det øjeblik, hvor du køber din Lexus (f.eks. i brugermanualen eller andet dokument). · Forbindelsesenheden skal aktiveres af dig. Denne aktivering foretages enten direkte via MyLexus-kontoen eller via forbindelsesenheden, og bekræftes så via MyLexus-kontoen. · Lexus og/eller dets associerede selskaber beholder alle rettigheder til Forbindelsesenheden og dets indhold, herunder, men ikke begrænset til eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder, som er overdraget. · Softwareopdateringer af Forbindelsesenheden foregår automatisk, og du forpligter dig hermed til at acceptere disse opdateringer og ikke på nogen måde forhindre dem. Desuden forpligter du dig til at sende din forbindelsesenhed til periodiske vedligeholdelsestjek som til enhver tid anbefalet af Lexus. Lexus kan til enhver tid erstatte Forbindelsesenheden af sikkerhedsmæssige årsager, for at opdatere tilbuddet på Tjenester eller af anden årsag på baggrund af gældende love og forordninger. · Enhver håndtering eller manipulation med Forbindelsesenheden og Forbindelsesenhedens software (f.eks. kopiering, ændring, reverse engineering mv.) er forbudt. · Undtagen af sikkerhedsmæssige årsager eller hvor det kræves af gældende love eller forordninger, må du ikke fjerne Forbindelsesenheden fra din Lexus eller afmontere nogen del af dens software. Hvis du uanset ovenstående foretager en af disse handlinger, deaktiverer eller opsiger du automatisk de Tjenester, du har tegnet abonnement på, uden ret til at få refusion for den mistede abonnementsperiode. Desuden er Lexus ikke ansvarlig for nogen konsekvenser, der følger af fjernelse eller afinstallation, som kan påvirke din Lexus’ funktion. Endelig mister du eventuelle fordele og kommercielle fordele, du havde opnået ved at anvende Tjenesterne (f.eks. forsikrings- eller finansieringsfordele i forbindelse med overvågning af data, der transmitteres af Forbindelsesenheden). · Bemærk venligst, at når først Forbindelsesenheden er aktiveret i din Lexus, sender Forbindelsesenheden data om den geografiske placering af din bil. Disse geografiske positionsdata er nødvendige for, at de Tjenester, du har tegnet abonnement på, fungerer. Hvis du derfor deaktiverer Forbindelsesenheden, skal du være opmærksom på, at du ikke kan tilgå og anvende nogen af Tjenesterne.

Brug af Tjenesterne. · Tilbuddet på Tjenesterne er underlagt gældende købe- og forbrugerbeskyttelseslove og forordninger. · Du har Ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra den dag, du modtager Tjenesterne. Reklamationsretten indebærer, at du kan klage over fejl og mangler. · Udnyttelse af reklamationsretten forudsætter, at vi får besked om konstaterede fejl og mangler inden for rimelig tid efter, at manglen er blevet opdaget eller burde være blevet opdaget af dig. · Medmindre der er tale om en væsentlig mangel, som ikke kan afhjælpes, har vi som udgangspunkt ret til at foretage afhjælpning af manglen, inden du kan kræve et afslag i købesummen eller returnering mod tilbagebetaling af købesummen. · Under forudsætning af, at du betragtes som forbruger i henhold til de gældende nationale forbrugerbeskyttelseslove og -forordninger, har du retten til at træde tilbage fra den abonnementsaftale, du har indgået via MyLexus, i forbindelse med anvendelsen af Tjenesterne inden for fjorten (14) dage efter indgåelsen af denne aftale uden at anføre en årsag. Din ret til at træde tilbage fra denne aftale udløber dermed efter fjorten (14) dage efter datoen for købet af dit abonnement. · For at udøve din ret til at træde tilbage skal du informere os om din beslutning om at træde tilbage fra dit abonnement ved utvetydig kommunikation, der sendes til os inden for den fjorten (14) dages (tilbagetrædelses)-periode. Til dette formål kan du, men du er ikke forpligtet til, anvende den vedhæftede modelformular til tilbagetrædelse. Du kan til enhver tid via MyLexus lukke din konto, eller du kan kontakte vores kundesupport på lexus@lexus.dk. · Hvis du træder tilbage fra dit abonnement, refunderer vi dig (i) alle de gebyrer modtaget fra dig for dette abonnement med undtagelse af den del af de af dig betalte gebyrer, der svarer til den del af Tjenesterne, som er leveret til dig efter din specifikke anmodning, indtil du har meddelt os din beslutning om at træde tilbage fra dit abonnement, og (ii) eventuelle udgifter til levering (undtagen yderligere udgifter som følge af dit valg af en leveringstype, der ikke er den billigste standardlevering, som vi tilbyder) uden ugrundet ophold og under alle omstændigheder senest fjorten (14) dage fra den dato, hvor vi bliver informeret om din beslutning om at træde tilbage fra dit abonnement. Vi foretager denne tilbagebetaling på samme måde, hvorpå du betalte i den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har accepteret en anden måde. Du vil under ingen omstændigheder pådrage dig gebyrer som følge af denne tilbagebetaling. - Du anerkender udtrykkeligt, at du ikke kan træde tilbage fra dit abonnement i tilfælde af, at den pågældende tjeneste er blevet leveret i sin helhed før udløbet af den fjorten (14) dages (tilbagetrædelses)-periode efter købet af abonnementet (dvs. køb af en måneds Forbindelsestjenester og brug af hele datagrænsen, før udløbet af den fjorten (14) dages (tilbagetrædelses)-periode). · De specifikke brugsvilkår for hver af de Tjenester, du har valgt, herunder varigheden af abonnementet, det tilhørende gebyr/pris, betalingsoplysninger og instrukser i, hvordan man opsiger abonnementet på de specifikke Tjenester, du har valgt, er angivet i de specifikke brugsvilkår for de(n) pågældende Tjenester. Det samme gælder fornyelse, standsning og opsigelse af hver af Tjenesterne. · Du anerkender og accepterer, at brug af Tjenesterne, herunder når de bruges i din Lexus, alene er på dit ansvar og risiko, og at Lexus og/eller Lexus tilknyttede virksomheder, samt vores leverandører, ikke er ansvarlige for eventuelle erstatningskrav eller lignende, du selv måtte pådrage dig eller forårsage for tredjeparter i forbindelse med brugen. Vi fraskriver os udtrykkeligt ansvaret for alle skader, herunder indirekte skader og følgeskader, eksempelvis men ikke begrænset til, tab af data, skade på omdømmet, driftstab, mistede forventede besparelser, tabt arbejdsfortjeneste og driftsafbrydelse. · Du anerkender også, at du alene er ansvarlig for brug, opbevaring, beskyttelse og videregivelse af oplysninger, som er givet til dig eller som du har adgang til i forbindelse med eller som følge af din brug af Tjenesterne. · Enhver brug af nogen af Tjenesterne, som er til rådighed fra din Lexus, skal til enhver tid foretages i overensstemmelse med gældende lovgivning og på sikker måde, således at den ikke griber forstyrrende ind i kørslen af bilen og/eller over for andre trafikanter. · Lexus og/eller dets tilknyttede virksomheder sikrer ikke tilgængelighed, kvalitet eller nøjagtighed i nogen af de Tjenester, som Lexus eller Tredjepartsleverandører til enhver tid og i alle situationer gør tilgængelige eller leverer via MyLexus, eller at Tjenesterne er tilstrækkelige hvad angår dine specifikke behov eller tiltænkte formål eller tilsvarende andre førere af eller passagerer i din bil eller tredjeparters.

5. Licens til at få adgang til og anvende MyLexus

Lexus giver dig en begrænset licens til at tilgå og gøre personligt brug af portalen/appen MyLexus og MyLexus-kontoen, men ikke til at downloade (ud over almindelige cache-funktioner) eller ændre den eller nogen del deraf, undtagen efter forudgående udtrykkeligt samtykke fra Lexus.

Brugen af MyLexus-portalen/appen og oprettelsen og brug af MyLexus-kontoen er gratis. Hvad angår de Tjenester, som er nævnt i afsnit 4 ovenfor, eller en anden tjeneste eller app, bliver et eventuelt gebyr udtrykkeligt anført.

Lexus forbeholder sig retten til at ændre, afbryde, indstille eller erstatte en tjeneste eller app, der til enhver tid er tilgængelig eller tilbydes via MyLexus-portalen/appen og efter eget skøn. I det tilfælde skal Lexus give dig besked i rimelig tid forud. Lexus pådrager sig intet ansvar som følge af sin beslutning.

Denne licens omfatter IKKE (a) eventuelt videresalg eller kommerciel brug af denne hjemmeside eller dens indhold, (b) indsamling og brug af lister over, beskrivelser af eller priser på produkter, (c) nogen afledt brug af denne hjemmeside eller dens indhold, (d) downloading eller kopiering af kontooplysninger til fordel for andre sælgere eller (e) brug af datamining, robotter eller lignende værktøjer til indsamling og udtrækning af data. MyLexus-portalen/appen eller en del deraf må ikke gengives, duplikeres, kopieres, sælges, videresælges, besøges eller på anden måde anvendes til et kommercielt formål uden Lexus’ forudgående udtrykkelige skriftlige samtykke.

Desuden har du ikke tilladelse til at foretage noget af følgende: 1. Framing eller bruge framing-teknikker til at skjule et varemærke, logo eller anden varemærkebeskyttet information (herunder billeder, tekst, sidelayout eller form) tilhørende Lexus og dets tilknyttede virksomheder uden udtrykkeligt, skriftligt samtykke,

2. Anvende META-koder eller anden "skjult tekst", der anvender Lexus’ eller dets tilknyttede virksomheders navne eller varemærker uden Lexus’ udtrykkelige, skriftlige samtykke.

3. Handle uhensigtsmæssigt uærligt, uprofessionelt eller på anden måde anvende Tjenesterne i ond tro,

4. Duplikere, give licens til, give underlicens til, offentliggøre, udsende, transmittere, distribuere, udføre, vise, sælge, rebrande eller på anden måde overføre data undtagen som tilladt i disse brugerbetingelser,

5. Forsøge eller faktisk tilsidesætte en sikkerhedskomponent,

6. Fjerne eventuelle meddelelser om ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder, og

7. Indsamle, bruge eller overføre oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, personligt identificerbare oplysninger, også kaldet "personoplysninger".

I tilfælde af uautoriseret brug er Lexus berettiget til at ophæve adgangen til og brugen af MyLexus-portalen/appen og/eller MyLexus-kontoen og/eller Tjenester eller apps i forbindelse hermed med øjeblikkelig virkning og uden at være ansvarlig for at kompensere dig.

6. Varemærker

Alle mærker, der vises på MyLexus-portalen/appen og en relateret hjemmeside er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende selskabet Toyota Motor Corporation med hovedkontor i Japan og gælder i Den Europæiske Union og/eller andre jurisdiktioner.

Lexus’ grafik, logoer, sidehoveder, bundikoner, scripts og Tjenester og app-navne er varemærker eller kendetegn for Lexus eller beskyttet materiale ejet af Lexus. Lexus’ varemærker, kendetegn og beskyttet materiale må ikke anvendes i forbindelse med et produkt eller en tjeneste, der ikke er Lexus’, på en måde, der kan skabe forvirring blandt kunder, eller på en måde, der nedvurderer eller miskrediterer Lexus.

Alle varemærker, der ikke ejes af Toyota Motor Corporation, som fremstår på MyLexus-portalen/appen og dermed forbunden hjemmeside, er ejendom, som tilhører deres respektive ejere, som kan eller ikke kan være tilknyttet, forbundet med eller sponseret af Lexus.

Lexus skal bevare alle rettigheder til de data, der er opnået via brugen af MyLexus-portalen/appen, dens indhold, Tjenester og apps osv. i anonym form, og eventuel efterfølgende brug af eller analyse udført af Lexus på baggrund af disse data.

7. Tredjepartsleverandører

Tredjepartsleverandører kan gøre produkter, tjenester eller apps tilgængelige via MyLexus-portalen/appen eller levere eller sælge disse.

Vi er ikke ansvarlige for at kontrollere, vurdere og/eller validere disse Tredjepartsleverandørers produkter, tjenester eller apps. Vi garanterer ikke eller godkender ikke tilbuddene fra en af disse Tredjepartsleverandører, og vi er på ingen måde ansvarlige for en handling fra Tredjepartsleverandørers side og/eller for indholdet, kvaliteten og/eller ydelsen fra deres produkter, tjenester eller apps.

Tredjepartsleverandører har særskilte brugsvilkår for at gøre disse produkter, tjenester og apps tilgængelige, levere eller sælge disse, som du særskilt skal acceptere. Du skal omhyggeligt gennemgå deres brugsvilkår, når du overvejer at gå ind i nogen transaktioner med dem.

8. Skadeserstatning

Lexus er ikke ansvarlig for og pådrager sig intet ansvar for en skade, du måtte lide, eller som du måtte forårsage for tredjeparter som følge af din brug af MyLexus-portalen/appen og/eller MyLexus-konto.

9. Ændringer

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at foretage ændringer i indholdet, Tjenesterne, software mv. i MyLexus-portalen/appen samt disse brugerbetingelser. Du vil være underlagt den udgave af disse brugerbetingelser, der gælder på tidspunktet, hvor du anvender MyLexus-portalen/appen, medmindre der kræves ændringer i disse brugerbetingelser i henhold til loven eller myndighedspålæg. Hvis nogle af de enkelte vilkår i disse brugerbetingelser anses for at være ugyldige, uden retskraft eller af nogen årsag ikke kan håndhæves, anses det specifikke vilkår for at være adskilt af de øvrige vilkår og påvirker ikke gyldigheden eller retskraften af nogen af de resterende vilkår i brugerbetingelser.

10. Begivenheder, der ligger uden for vores rimelige kontrol

Vi kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelse eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til disse brugerbetingelser, hvis forsinkelsen eller den manglende overholdelse udspringer af en årsag, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

11. Forbehold

Hvis du misligholder disse brugerbetingelser og vi ikke foretager os noget, er vi stadig berettigede til at anvende vores rettigheder og retsmidler i enhver situation, hvor du misligholder disse brugerbetingelser.

12. Lovvalg og værneting

Disse brugerbetingelser reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med lovene i Danmark. Du accepterer, ligesom os, at indbringe en eventuel tvist for domstolene i Danmark. Dette gælder uden hensyntagen til internationale privatretlige regler, der måtte føre til anvendelse af anden ret end dansk ret.

13. Klageadgang

Ønsker du at klage over MyLexus, opfordrer vi dig til at kontakte os skriftligt, så vi kan behandle din klage og forsøge at finde en løsning.

Du kan som forbruger også klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Forbrugere med bopæl i et andet EU-land kan også klage via EU-Kommissionens online klageplatform: http://ec.europa.eu/odr.

MEDDELELSE OM BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER VED BRUG AF "My LEXUS"-PORTALEN/APPEN OG -KONTOEN

Formålet med denne meddelelse er at beskrive behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med din oprettelse og brug af MyLexus-portalen/appen og oprettelsen og din brug af MyLexus-kontoen. Denne meddelelse indeholder ikke en fuld beskrivelse af Lexus’ behandling af dine personoplysninger, men skal altid læses sammen med Lexus’ generelle privatlivspolitik, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nærmere beskrevet. I Lexus’ generelle privatlivspolitik kan du også læse nærmere om hvilke rettigheder, du har, samt hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over Lexus’ behandling af dine personoplysninger.

Du kan finde Lexus’ generelle privatlivspolitik her. Du vil blive bedt om at bekræfte, at du har læst privatlivspolitikken, inden du kan gå videre. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det anførte i Lexuss generelle privatlivspolitik og denne meddelelse, har denne meddelelse forrang.

Lexus Danmark A/S ("LDK"), Dynamovej 10, 2860 Søborg og Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Bruxelles, Belgien, som de dataansvarlige, indsamler dine personoplysninger (som indikeret nedenfor) til de nedenfor beskrevne formål.

HVILKE AF DINE PERSONOPLYSNINGER BLIVER INDSAMLET?

Vi indsamler de følgende (kategorier) af dine personoplysninger hvad angår MyLexus-portalen/appen og din MyLexus-konto:

Kategorier af personoplysninger:

Personoplysninger, som du giver os, fx:

· Dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, · Oplysninger om din Lexus (fx køretøjets identifikationsnummer), og · Eventuelle lyd- eller billedfiler, som du måtte overføre til MyLexus-portalen/appen og/eller MyLexus-kontoen.

Personoplysninger, vi indsamler om dig:

· Lexus’ hjemmeside og MyLexus-portalen/appen anvender server-logning, der registrerer dine interaktioner med Lexus-hjemmesiden og MyLexus-portalen/appen, og hvad angår de hjemmesider du besøger ved reference til din computers IP-adresse på det tidspunkt. De automatiske processer, som vi anvender til at indsamle oplysninger, omfatter cookies, logfiler og wi-fi-adgangspunkter-beacons.

FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi behandler dine personoplysninger til de formål og baseret på de retsgrundlag, som er beskrevet nedenfor:

Formål:

Under hensyntagen til oprettelse, (din) anvendelse og (vores) vedligeholdelse af MyLexus-kontoen, hvilket omfatter:

· At tillade dig at tilgå/abonnere på/købe visse tjenester, produkter, apper osv., herunder f.eks. navigationstjenester og -apper, forbundne tjenester og apps (hvis din Lexus er udstyret med forbindelsesudstyr) · At tillade dig at anmode os (f.eks. en anmodning om en prøvekørsel, et pristilbud, en brochure, en aftale eller anden anmodning om oplysninger om Lexus-produkter eller -tjenester). Bemærk venligst, at visse af dine anmodninger kan opfyldes af en valgt autoriseret forhandler/reparatør(*). I det tilfælde skal dine personoplysninger være tilgængelige for den valgte autoriserede forhandler/reparatør for at de kan opfylde dine anmodninger. (*) Den valgte autoriserede forhandler/reparatør er (1) den, du har valgt som din "foretrukne autoriserede forhandler/reparatør" via indstillingerne på MyLexus-kontoen (som du til enhver tid kan ændre), eller (2) hvis du ikke foretog et sådan valg, den der af os er identificeret på baggrund af beliggenhed (den, der ligger tættest på dig baseret på dit postnummer og adresse) eller baseret på historikken i dine kontakter med vores netværk. Retsgrundlag: Opfyldelse af en kontrakt med dig baseret på din accept af brugerbetingelserne i forbindelse med din oprettelse og brug af din MyLexus-konto. · At sende dig påmindelser i forbindelse med din Lexus og om at forny eventuelle tjenester, vi tilbyder, som er ved at udløbe. · At informere dig om tilbud på Lexus-produkter og -tjenester, der kunne være relevante for dig, for din Lexus og/eller din mobilitet. · At sende dig oplysninger om begivenheder, som Lexus arrangerer. · At kontakte dig for at bede om din deltagelse i undersøgelser, vi foretager, hvad angår dig som ejer af en Lexus og Lexus-produkter og -tjenester og, efter din accept, at foretage disse undersøgelser og følge op på dem. Der anmodes særskilt om dit samtykke for hvert af disse formål via en særskilt formular på hjemmesiden. [separat samtykkeformular] · At sende dig vores nyhedsbreve. (Der anmodes særskilt om dit samtykke) · At opdatere, berigtige og samle dine personoplysninger, der indsamles på baggrund af denne meddelelse, der allerede er tilgængelige på lovlig vis i andre systemer, som drives af vores autoriserede forhandlere/reparatører eller andre modtagere. · At kontakte dig, hvis vi oplever problemer med at opfylde en af dine anmodninger. · At forbedre MyLexus-portalen/appen eller sikre, at indholdet på disse præsenteres på den mest effektive måde. · Som led i vores bestræbelser på at holde MyLexus-portalen/appen og MyLexus-kontoen sikre. · At opdage elle forhindre ulovlig, ondsindet eller stødende aktivitet hvad angår Lexus’ hjemmeside, MyLexus-portalen/appen og/eller MyLexus-kontiene. · Vi anvender ikke automatisk indsamlede oplysninger til at identificere enkelte internetbrugere, medmindre vi mener, at de kan være involveret i ulovlig, ondsindet eller stødende adfærd. · Til at analysere Lexus’ hjemmeside og brugen af MyLexus-portalen/appen og for at undersøge forhold vedrørende Lexus’ hjemmeside og MyLexus-portalens/appens ydelser. · Vi kan screene IP- og e-mailadresser for at forhindre, at Lexuss hjemmeside, MyLexus-portalen/appen og/eller MyLexus-kontoen anvendes til at sende uopfordret elektronisk kommunikation. (Legitime interesser, der forfølges af de dataansvarlige) · At overholde en retskendelse eller en ordre eller et krav fra en myndighed. (Krævet af loven)

VARIGHEDEN AF OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe som anført nedenfor:

Opbevaringsperiode(r):

Hvis oplysninger i forbindelse med MyLexus-kontoen indikerer, at du ejer en Lexus, og hvis du ikke har logget på MyLexus-kontoen i fem år, anser vi det som, at du ikke ønsker at beholde MyLexus-kontoen, og at gøre brug af visse af de funktioner, der er forbundet med ejerskabet og brugen af din bil (f.eks. linket mellem anvendelsen af et forbindelsesudstyr i din bil og MyLexus-kontoen). Vi lukker den så og sletter dine personoplysninger i forbindelse dermed.

Før vi lukker helt for MyLexus-kontoen og sletter dine personoplysninger, sender vi dig en e-mail, så du kan bekræfte, hvorvidt du ønsker at beholde MyLexus-kontoen. Det samme gælder, hvis MyLexus-kontoens relaterede oplysninger ikke indikerer, at du ejer en Lexus, og du ikke har logget på MyLexus-kontoen i to år. Kategorier af personoplysninger: Alle kategorier af dine personoplysninger er beskrevet ovenfor.

MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER (UD OVER DE DATAANSVARLIGE)

Dine personoplysninger bliver gjort tilgængelige for de nedenfor nævnte modtagere:

Modtagere eller kategorier af modtagere:

INDEN FOR LEXUS-ORGANISATIONEN:

Toyota Financial Services Danmark A/S

Toyota Insurance Management Ltd.

Ovennævnte er selvstændige juridiske enheder.

Autoriserede forhandlere/reparatører:

Som nævnt ovenfor kan visse af dine anmodninger opfyldes af en autoriseret forhandler/reparatør, og vi kan dernæst videregive dine personoplysninger til den autoriserede forhandler/reparatør efter dit valg (klik her for at få adgang til listen over vores autoriserede forhandlere/reparatører), således at de kan behandle din anmodning og kontakte dig efter behov inden for rammerne af din anmodning. Hvis du ikke har valgt en autoriseret forhandler/reparatør, vælger vi en på baggrund af beliggenhed (den, der ligger tættest på dig på basis af dit postnummer og adresse) eller baseret på historikken i dine kontakter med vores netværk.

Alle vores autoriserede forhandlere/reparatører er uafhængige koncerner eller selskaber. De instrueres i, at de skal have passende datasikkerhedsforanstaltninger på plads, og at de ikke må bruge dine personoplysninger til andet formål end opfyldelsen af din specifikke anmodning til os. Den pågældende autoriserede forhandler/reparatør kan særskilt bede dig om at give dit navn og kontaktoplysninger til andre formål, såsom markedsføringsaktiviteter. Sådanne kontakter foregår under overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning.

Eksterne samarbejdspartnere

Andre af Lexus’ eksterne samarbejdspartnere som nærmere beskrevet i Lexus’ generelle privatlivspolitik her.

VIDEREGIVELSE/OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL MODTAGERE I LANDE UDEN FOR DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

Dine personoplysninger kan blive gjort tilgængelige for modtagere i lande uden for EØS som anført nedenfor.

Identitet: Modtager(e) uden for EØS: Salesforce.com, inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA (i det omfang, det er teknisk nødvendigt for at kunne behandle dine personoplysninger)

Land: USA

Salesforce.com, inc. er omfattet af EU-US Privacy Shield-aftalen.
Du skal acceptere vilkår og betingelser for at blive registreret.
Du skal acceptere vores databeskyttelsespolitik for at blive registreret.