1. Biler
  2. NX
  3. EV Capability
NX

BIDRAGER TIL NUL-UDSLIP

Klimaforandringer er en af de største udfordringer, som vi i fællesskab skal overvinde. Mere end nogensinde er vi klar over, at vores handlinger i dag former vores fremtid. Hvilken rolle spiller NX i denne kæmpe udfordring?

FREMTIDEN FORMES

Fra fabrik til dig, læs mere om, hvad Lexus gør, for at passe på vores planet og reducere den negative indvirkning på klimaforandringerne.

LEXUS NX

VORES MÅL ER AMBITIØSE

Vi adresserer klimaudfordringerne ved konstant at sætte ambitiøse langsigtede mål, der understreger Lexus' fokus på miljø og bæredygtighed. NX plug-in-hybrid viser vores mål om at designe moderne biler, der tilgodeser kundernes behov og samtidig leverer på kravene til at kunne være mobil, uden at udlede unødig CO2.
LEXUS NX

REDUKTION AF CO2-UDLEDNING

NX450h+ ligger forrest i feltet, når det gælder kombinationen af ydelse og effektivitet, og er nr. 1 i klassen af mellem-klasse SUV'ere i luksusklassen. CO2-udledningen fra NX er kun 20g/km. Når batteriet til el-kørsel er brugt op tager den selvopladende hybridmotor over, det giver et brændstofforbrug på kun 90,0-111km/l. 
LEXUS NX

VORES TILGANG TIL LIVSCYKLUS

Produktion af en moderne bil er en kompliceret og ressourcekrævende proces. Derfor ligger det Lexus afgørende på sinde at producere vores biler så optimalt, som muligt. ISO 14040/44 er vores ledestjerne i bilens livscyklus. Alle miljø- og klimapåvirkninger fra 'vugge til grav' måles, optimeres og forbedres kontinuerligt, så vi kan garantere den miljøoptimale produktion, brug og bortskaffelse.
LEXUS NX

OPTIMAL RESSOURCEANVENDELSE

NX er udviklet med minimalt råvarebrug, brændstof og påvirkning af miljøet for øje. Råvarer er en knap faktor og Lexus arbejder kontinuerligt på at finde nye veje til at implementere flere ressourceeffektive processer. Fx bruges der stor-makulatorer til stål og ikke-jernholdige metaller, så dette kan genbruges.
LEXUS NX

DET STARTER PÅ FABRIKKEN

Vores NX-fabrik i Japan, Miyata, sikrer konstant udvikling af miljøansvarlige processer. For at reducere CO2-udledningen er der tilføjet aktive tiltag som implementering af vedvarende energi. Mere specifikt udnyttes solcelleproduktion, geotermisk energi og brintenergi med målet om vedvarende nul CO2-udledning.

Lexus stræber også efter at minimere vandforbrug og forurening. Spildevandsaktiviteterne på vores anlæg har resulteret i renset vand, der er rent nok til, at fisk kan trives i det.

LEXUS NX

RESPEKT FOR PLANETEN

Vores kontinuerlige miljøindsats er vokset ud af en ægte respekt og bekymring for vores planet. På fabrikken deltager vi i miljøforskønnelsesaktiviteter i regionen, og vi er involveret i det nationale skovprogram med frivillige fra virksomheden.