1. Juridisk
  2. Miljø

LEXUS & MILJØET

Lexus’ miljø- og klimaindsats er baseret på en generel respekt og bekymring for planeten. I 2050 vil Lexus være CO2-neutrale i alt fra fremstilling af materialer til levering af færdige biler. Læs mere om Lexus’ 5-trins proces herunder.

MÅL: NULEMISSIONER

Hos Lexus mener vi, at det er vores ansvar at gå forrest og sætte det gode eksempel for bilindustriens negative indvirkning på miljøet. Vi mener, at miljømæssig bæredygtighed er den største udfordring for vores branche og samfund i dette århundrede. Vores miljø- og klimaindsats påvirker ikke kun vores produkter - men alle aspekter af vores forretning samt de mennesker, der arbejder hos os rundt om i hele verden. 

Styret af en klar vision om bæredygtig mobilitet, vil vi:

  • Fastholde vores position som pionerer inden for banebrydende miljøteknologi som hybridbiler.
  • Reducere miljøpåvirkningen af alle vores forretningsled.
  • Minimere brugen af naturlige ressourcer, som vi bruger til fremstilling, samt maksimering af genanvendelse og genbrug.
     
  • Arbejde med lokalsamfund for at forbedre miljøets kvalitet.
TRIN 1

PRODUKT- OG DESIGNUDVIKLING

For at opnå lavere miljømæssige konsekvenser er det vigtigt at planlægge og måle fremskridt. Derfor bruger vi 'life cycle thinking'; en omfattende proces med kontinuerlig forbedring, der tager hensyn til alle de brugte ressourcer samt de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.

Vi er pionerer i brugen af materialer med høj genanvendelse og afsøger altid mulighederne for at genbruge så meget som muligt i vores processer. Selv de mindst synlige dele af en Lexus er designet med dette i tankerne: Genbrugte støddæmpere bruges til bagagerummet, genbrugt lydisoleringsmateriale bruges til lyddæmpning bag instrumentbordet. Dørbeklædning laves nu med kenaf i stedet for det tidligere anvendte træflis. Kenaf absorberer mellem to og fem gange så meget CO2 som andre planter. Og så har vi udviklet plastik, som kan genbruges uendeligt. Vi bruger det i alle vores biler, og har gjort det tilgængeligt for alle bilfabrikanter.

TRIN 2

PRODUKTION

Hos Lexus mener vi, at det er vores ansvar at lede branchens reaktion på miljøudfordringen. Vi mener, at miljømæssig bæredygtighed er den største udfordring for vores industri og vores samfund i dette århundrede. Vores miljø- og klimaindsats påvirker ikke kun vores produkter - men alle aspekter af vores forretning samt de mennesker, der arbejder hos os rundt om i hele verden.  

Vi kalder dette vores 360° tilgang til miljømæssigt lederskab. Vi stræber efter at opnå nul emission - med nul spild på tværs af alle dele af vores forretning. Vi mener, at dette er muligt med tiden og færdighederne – og gennem Kaizen (det japanske ord for "løbende forbedring"). Og vigtigst af alt så tror vi på, at Lexus’ vækst og succes afhænger af det.

TRIN 3

LOGISTIK

Lexus’ miljøhensyn spænder fra indsamling og transport af råmaterialer til behandling og samling af bildele. Og fra processen i vores brand stores til håndtering af materialer i slutningen af en bils liv.

Vi har formået at reducere vores kilomenterantal ifm. logistik med 4.920 km. om året, hvilket har gjort det muligt at spare 1.020 tons CO2. Dette er opnået ved at planlægge vores transportruter nøje, og ved at fordoble nyttelasten pr. lastbil.

TRIN 4

GENBRUG AF SKROTTEDE BILER

Når din Lexus er nået enden af sin livscyklus, tager vi imod den uden beregning til ophugning (skrotning). Vi sørger for en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer. Du kan læse mere på De Danske Bilimportørers hjemmeside, hvor du også kan få videre adgang til ophugningsordningens hjemmeside.

Hos Lexus arbejder vi globalt for at minimere vores påvirkning på miljøet. Det er vigtigt for os at sikre, at du som Lexus-ejer modtager en ansvarlig, pålidelig og effektiv service til den endelige bortskaffelse af din bil.

TRIN 5

STYRING AF KEMI

Vi har indført initiativer til at reducere vores indvirkning på miljøet, længe før europæisk lovgivning gjorde det til et krav. Vi har reduceret eller helt elimineret brugen af tungmetaller som bly*, cadmium og kviksølv, der kan forårsage langvarig miljøskade, hvis de ikke bortskaffes ordentligt. Vi bruger blyfri bildele og korrosionsbehandlinger samt kviksølvfri belysning og afbrydere. Vi undgår også at bruge opløsningsmidler og maling, der indeholder skadelige stoffer.

Vi overholder ’REACH’, den europæiske forordning om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier, og arbejder sammen med alle vores samarbejdspartnere for at sikre, at de også forstår deres opgaver og ansvar. REACH-aktiviteter foregår i alle dele af vores forretning, herunder fremstilling, reservedele og tilbehør. Det er vores hensigt at blive verdensledende i feltet for sikkert brug af kemikalier og andre kemiske regler.

 

Information om ‘Substances of Very High Concern’ (SVHC)

Artikel 33 i REACH-forordningen bestemmer, at kunder skal informeres om forekomsten af stoffer af meget stor bekymring (SVHC) i vores produkter. 

*Undtagen i startbatterier som angivet i undtagelserne i bilag II til Kommissionens direktiv 2000/53